Portalet pa adresë “vdesin” edhe njerëz të gjallë

Decentralizim në informim!

Shkruan: ARTA TAHIRI Gjatë këtyre viteve të tranzicionit, shpesh kemi dëgjuar për decentralizim të pushtetit, që nënkupton që komunat të kenë më shumë kompetenca, por shumë pak është folur për decentralizimin mediatik. Kjo sintagmë nënkupton se media nuk duhet të jetë...
Portalet pa adresë “vdesin” edhe njerëz të gjallë

Grushtet në shkolla nuk kanë gjuhë e etni!

Shkruan: ARTA TAHIRI Shteti ka ndaluar ndëshkimin fizik që arsimtarët ua bënin nxënësve si masë pedagogjike në komunizëm, mbase ndër më absurdet. Në të shumtën e rasteve, ndëshkimi fizik përdorej për disiplinimin edukativ të fëmijëve. Përderisa kjo dukuri është e...
Portalet pa adresë “vdesin” edhe njerëz të gjallë

“QEPA” DEZINFORMATIVE

Shkruan: ARTA TAHIRI Nëse dikur përmbajtjet të paverifikuara, të pasakta e që nuk janë për t’u besuar ishin minimale, sot, ky lloj i përmbajtjeve ndoshta nuk e dominon skenën mediatike në aspektin sasior, por që ato kanë më shumë shpërndarje dhe me këtë edhe ndikim te...