Мисија на Институтот за медиуми и аналитика – ИМА

Мисија на Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје – како невладино, непартиско здружение на граѓани кое ја практикува слободата на изразување – е унапредување на демократијата и владеењето на правото, унапредување на јавните комуникации и човековите права, развој на критичкото мислење во медиумите и пошироко, промовирање на медиумска писменост и етичко новинарство, борба против дезинформации и говор на омраза и нетолеранција во медиумите и јавните комуникации, промоција на културниот плурализам во медиумите и општеството, унапредување на професионалните стандарди во медиумскиот мониторинг, истражувањата и анализата на јавните комуникации.