Институт за медиуми и аналитика ИМА

Слободни медиуми. Без говор на омраза. Без дезинформации.

iM@ - Институт за медиуми и аналитика
Слободни медиуми. Без говор на омраза. Без дезинформации.
Борба против дезинформации

Институтот за медиуми и аналитика – ИМА се бори против дезинформациите и лажните вести, и говорот на омраза и дискриминација во медиумите и јавните комуникации.

Повеќе
Мониторинг на медиуми

Институтот за медиуми и аналитика ИМА спроведува квалитетен мониторинг на печатени, електронски и социјални медиуми, согласно професионалните стандарди.

Повеќе
Истражувања и анализи

Основачите и соработниците на Институтот за медиуми и аналитика ИМА од Скопје имаат големо искуство во разни видови на медиумски истражувања, засновани на квалитетен медиумски…

Повеќе
iM@ - Институт за медиуми и аналитика
Наши медиумски платформи
iM@ - Институт за медиуми и аналитика

01

МИСИЈА

Како невладино и непартиско здружение на граѓани кое ја практикува слободата на изразувањето – е унапредување на демократијата и владеењето на правото

Повеќе

02

ЦЕЛИ

Здружението ги остварува следните цели: Промовирање на демократијата, владеењето на правото, човековите права и правото на слободата на изразување

Повеќе

03

ДЕЈНОСТИ

Спроведување на мониторинг на медиуми и јавни комуникации. Спроведување на истражувања и анализи на медиуми и јавни комуникации
создавање и развој на медиумски платформи и канали на комуникација.

Повеќе

04

ПРОЕКТИ

Во јуни 2022 година, ИМА започна со спроведување на 18-месечен проект (01 јуни 2022 – 30 ноември 2023 година) финансиран со грант на Европската фондација за демократија (ЕЕД) од Брисел.

Повеќе
БЕЗ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Подигнување на општествената свест за штетноста на дезинформациите и лажните вести во медиумите и јавните комуникации

БЕЗ ГОВОР НА ОМРАЗА

Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје се залага за култура на комуникација ослободена од говор на омраза, дискриминација и насилство.

ПРОПАГАНДА

Граѓаните не смеат да бидат доведени во заблуда и да мислат дека добиваат информација, а наместо тоа – добиваат пропагандна порака

ПРОЕКТИ
Проект за основање и основни активности на Институтот за медиуми и аналитика ИМА

Во јуни 2022 година, ИМА започна со спроведување на 18-месечен проект (01 јуни 2022 – 30 ноември 2023 година) финансиран со грант на Европската фондација за демократија (ЕЕД) од Брисел. Грантот има за цел да го поддржи формирањето на Институтот за медиуми и аналитика ИМА и производството на квалитетни медиумски содржини, истовремено ангажирајќи се во унапредување на слободата на медиумите.

Повеќе
Проекти

Активностите на проектот насочени кон формирање на тим на надворешни автори и производство на висококвалитетни анализи, градење и лансирање на веб-страници, профили и страници на ИМА на социјалните мрежи

iM@ - Институт за медиуми и аналитика
Реализирани проекти
iM@ - Институт за медиуми и аналитика
Наши донатори и партнери