Instituti për Media dhe Analitikë

Media e lirë. Pa gjuhë urrejtjeje. Pa dezinformata.

iM@ - INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË
Media e lirë. Pa gjuhë urrejtjeje. Pa dezinformatë.
Lufta kundër dezinformatave dhe gjuhës së urrejtjes

Instituti për Media dhe Analitikë – IMA lufton kundër dezinformimit dhe lajmeve të rreme, gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në media dhe komunikimet publike.

Më tepër
Monitorimi i mediave

Instituti për Media dhe Analitikë IMA kryen monitorim cilësor të mediave të shkruara, elektronike dhe sociale, në përputhje me standardet profesionale.

Më tepër
Hulumtime dhe analiza

Instituti për Media dhe Analitikë IMA zbaton kërkime dhe analiza cilësore mediatike në TV, radio, media të shkruara, media elektronike dhe media sociale.

Më tepër
iM@ - INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË
PLATFORMAT TONA MEDIATIKE
iM@ - INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË

01

MISIONI

Misioni i Shoqatës Qytetare INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË nga Shkupi – si shoqatë qytetare joqeveritare, jopartiake, e cila praktikon lirinë e shprehjes – është avancimi i demokracisë dhe sundimit të ligjit, avancimi i komunikimeve publike dhe të drejtave të njeriut….

Më tepër

02

QËLLIMET

Shoqata qytetare INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKE IMA i realizon këto qëllime: – Promovimi i demokracisë, shtetit të së drejtës, të drejtave të njeriut dhe të drejtës së lirisë të shprehjes, e cila nënkupton shprehje të përgjegjshme në media dhe në publik që nuk cenon të drejtat e të tjerëve….

Më tepër

03

VEPRIMTARITË

Veprimtaritë përmes të cilave realizohen qëllimet e Shoqatës qytetare INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË nga Shkupi janë: Zbatim i monitorimit të mediave dhe komunikimeve publike, zbatim i hulumtimeve dhe analizave të mediave dhe komunikimeve publike, krijim dhe zhvillim i platformave mediatike dhe kanaleve…

Më tepër

04

PROJEKTE

Në qershor 2022, IMA filloi zbatimin e projektit 18-mujor (01 qershor 2022 – 30 nëntor 2023) që financohen me grant të European Endowment for Democracy (EED) nga Brukseli. Granti synon të mbështesë themelimin e Institutit për Media dhe Analitikë IMA dhe prodhimin e përmbajtjeve cilësore mediatike,

Më tepër
PA DEZINFORMATA

Rritja e ndërgjegjësimit social për dëmtimin e dezinformatave dhe lajmeve të rreme në media dhe komunikimet publike

PA GJUHË TË URRETJES

iM@ INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË, angazhohet për kulturë të komunikimit pa gjuhë të urrejtjes, diskriminim dhe dhunë.

PROPAGANDË

Qytetarët nuk duhet të mashtrohen duke menduar se po marrin informacion, por përkundrazi marrin mesazh propagandistik.

PROJEKTE
Projekt për themelimin dhe aktivitetet bazë të Institutit për Media dhe Analitikë IMA

Në qershor 2022, IMA filloi zbatimin e projektit 18-mujor (01 qershor 2022 – 30 nëntor 2023) që financohen me grant të European Endowment for Democracy (EED) nga Brukseli. Granti synon të mbështesë themelimin e Institutit për Media dhe Analitikë IMA dhe prodhimin e përmbajtjeve cilësore mediatike, duke u angazhuar në promovimin e lirisë së medias.

Më tepër
Aktivitete

Aktivitetet e projektit synojnë formimin e një ekipi autorësh të jashtëm dhe prodhimin e analizave me cilësi të lartë, ndërtimin dhe hapjen e faqeve të internetit, profileve dhe faqeve të IMA në rrjetet sociale…

iM@ - INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË
PROJEKTE TË REALIZUARA
iM@ - INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË
DONATORËT DHE PARTNERËT TANË