Projekt – Forcimi i mediave digjitale progresive dhe prodemokratike në Maqedoninë e Veriut

Në dhjetor 2022, IMA nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me projektin “Forcimi i mediave digjitale progresive dhe prodemokratike në Maqedoninë e Veriut (Promovimi i demokracisë dhe kundërshtimi i propagandës nacionaliste)”, financuar nga Fondacioni për Demokraci dhe Pluralizëm nga Suedia dhe zbatuar nga CIVIL. – Qendra për Liri. Projekti ofron mbështetje financiare dhe teknike për një rrjet të mediave onlajn në RMV që mbështesin integrimin euroatlantik të vendit, duke kundërshtuar nacionalizmin, propagandën dhe dezinformimin antiperëndimor dhe antidemokratik, duke promovuar vlerat evropiane, tolerancën, solidaritetin, antidiskriminimin. dhe të menduarit kritik. Projekti përfshin publikimin dhe shkëmbimin e përmbajtjes ndërmjet anëtarëve të rrjetit.