THEMELUES I iM@ INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË
Petrit Saraçini
Kryetar i IMA

(Kryetar i IMA)

Zharko Trajanovski
Kryetar i Bordit drejtues

Kryetar i Bordit drejtues

Biljana Mihajllovska
anëtar/e
Jane Stefanov
anëtar
Nikolla Naumovski
anëtar
Sladjan Panev
anëtar