Mitrevski në “Poligraf”: Duhet të punohet shumë më tepër për parandalimin e dezinformatave

 

Fondacioni Metamorfozis para disa ditësh publikoi hulumtimin “Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023”. Për rezultatet e hulumtimit lidhur me besimin e publikut në media dhe gjendjen me dezinformatat, në “Poligraf” bisedojmë me hulumtuesin Gjorgi Mitrevski.

Poligraf: A shohim ndonjë ndryshim të madh në besimin ndaj medias apo në situatën me dezinformatat nga viti 2022 deri në vitin e kaluar?

Mitrevski: Po shohim ulje të besimit në të gjitha mediat dhe rritje të besimit në kontaktet personale. Qytetarët, edhe pse informohen çdo ditë nga mediat, megjithatë besimi në media është shumë më i vogël se vitin e kaluar.

Poligraf: Çfarë tregoi hulumtimi për atë se cilat janë burimet më të mëdha të dezinformatave?

Mitrevski: Qytetarët konsiderojnë se dezinformatat vijnë nga të gjitha anët. Në masë të madhe i cekin politikanët. Por, gjithashtu, është interesant se i cekin shërbimet dhe diplomacinë e vendeve të huaja dhe, në atë fushë, nuk bëjnë dallim vallë flitet për shërbimet e Federatës Ruse, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian etj., që është gjithashtu produkt i narrativave dezinformuese, sipas të cilave të gjitha diplomacitë janë të njëjta.

Poligraf: Nëse qëndrojmë pak më shumë në edukimin mediatik, sipas hulumtimit, sa shohim se qytetarët janë të aftë apo dinë për edukimin mediatik dhe a duhet të punohet më shumë në këtë drejtim?

Mitrevski: Hulumtimi na befason pozitivisht çdo vit, si sondazhi i kaluar ashtu edhe ky, që qytetarët konsiderojnë se janë kryesisht të edukuar mediatikisht dhe se mund të dallojnë dezinformatat në media. Natyrisht, është e nevojshme të vazhdohet të punohet në atë temë, në rritjen e edukimit mediatik të qytetarëve. Mirëpo, duhet punuar shumë më tepër në adresimin e vetë dezinformatave, pra në parandalimin ose ndërtimin e një sistemi që do të parandalojë përhapjen e dezinformatave në sferën mediatike.

Intervistoi: Era Gjakova