IMA: Politikanët dhe mediat të ndalojnë përhapjen e gjuhës së urrejtjes dhe dezinformatave, institucionet të marrin masa për parandalim dhe ndëshkim të gjuhës së urrejtjes që shkakton dhunë!

Instituti për Media dhe Analitikë IMA nga Shkupi dënon gjuhën e urrejtjes që shkakton dhunë, kërcënon lirinë e shprehjes dhe e bën të pamundur zhvillimin e një debati kritik dhe të argumentuar në lidhje me dokumentet e propozuara të BE-së për fillimin e negociatave të anëtarësimit.
Me keqardhje konstatojmë se jo vetëm politikanët, por edhe gazetarët dhe mediat janë burim i gjuhës së urrejtjes në baza të shumta, duke bërë etiketime dhe duke dënuar publikisht ata që mendojnë ndryshe për shkak të qëndrimit të shprehur në lidhje me kornizën e negociatave dhe dokumentet e tjera.
Fjalimi që nxit urrejtje mbi baza etnike, politike, gjinore apo të tjera, i bën dëm të madh komunikimit publik, parandalon debatin kritik dhe cenon të drejtat e njeriut të njerëzve që sulmohen me gjuhë urrejtjeje, etiketime dhe madje edhe sharje për shkak të një mendimi të shprehur personal.
IMA u bën thirrje politikanëve dhe gazetarëve që të ndalojnë përhapjen e gjuhës së urrejtjes dhe ta dënojnë atë fuqishëm, sepse është detyrim i tyre;
IMA u bën thirrje politikanëve, gazetarëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në debatin publik që të ndalojnë përhapjen e dezinformatave flagrante dhe ngritjen e panikut publik gjatë debatit publik për propozimet e BE-së;
IMA u bën thirrje institucioneve kompetente që të marrin masa për parandalimin dhe ndëshkimin e gjuhës së urrejtjes që shkakton dhunë;
IMA u bën thirrje institucioneve kompetente që të informojnë publikun për çdo aspekt që në fillim të negociatave dhe të marrin masa të menjëhershme për të identifikuar dhe përgënjeshtruar narrativat dezinformuese, të cilat përforcojnë gjuhën e urrejtjes që nxit dhunë.
IMA u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në debatin publik që të përmbahen nga gjuha e urrejtjes, përfshirë edhe në rrjetet sociale, sepse liria e shprehjes nuk nënkupton cenim të dinjitetit, sigurisë, barazisë dhe të drejtave të tjera të njeriut të pjesëmarrësve tjerë në komunikimin publik dhe debatin publik.
IMA monitoron, dokumenton, hulumton dhe analizon më tepër raste të gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimit gjatë kësaj periudhe, për të cilat do të përgatisë dhe publikojë një analizë të veçantë.